Proje Yönetimi – Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi, projeyi yürüten organizasyonun projenin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik kalite politikalarını, hedeflerini ve sorumluluklarını belirleyen süreçlerini ve aktiviteleri içerir. Kalite Yönetiminde proje başında belirlenen prosedürler ve politikalar proje süresince uygulanır ve gereğinde iyileştirmeler yapılır.

Proje Kalite Yönetimi özet olarak aşağıdaki süreçlerden oluşur;

 1. Kalitenin Planlanması: Bu süreçte proje süresince kalitenin ne şekilde ölçüleceği ve yönetileceği belirlenir. Hangi standartlar ve hangi gereksinimlerin proje süresince uygulanacağı bu süreç içersinde karar verilir.
 2. Kalite Güvencesinin Sağlanması: Uygun kalite standartlarının ve operasyon tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarını denetleme sürecidir.
 3. Kalite Kontrolünün Gerçekleşmesi: Performans değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek üzere, kalite aktivitelerinin yürütülmesinin sonuçlarını  izleme ve kaydetme sürecidir.

Her süreç proje gereksinimlerine bağlı olarak, bir yada birkaç kişinin çalışmasını gerektirebilir. Her süreç her projede en az bir kere gerçekleştirilir. Eğer proje fazlardan oluşuyorsa bir yada birkaç fazda da gerçekleştirilebilir.

Proje Kalite Yönetimi projenin ve proje ürününün yönetimini ele alır. Ürünün niteliğinden bağımsız olarak her projede ele alınır. Ürün kalite ölçümleri ve teknikleri projeyle üretilen ürünün türüne bağlıdır. Ürün yada projenin kalite gereksinimlerine uyulmaması proje paydaşlarının herbiri için ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Örnek olarak;

 • Müşteri gereksinimlerinin karşılanması için proje ekibinin aşırı çalıştırılması, çalışanların yıpranmalarına, hata yapmalarına veya bazı işlerin baştan yapılmasına yol açabilir.
 • Proje zaman çizelgesinin hedeflerine ulaşmak için planlanmış kalite tetkiklerini hızlanmdırmak bazı hataların gözden kaçmasına yol açabilir.

Kalite ve Sınıf farklı:

Kalite ile sınıf aynı şey değildir. Kalitenin yüksek olması demek gereksinimlerin hatasız karşılanması demektir, eğer kalite düşük ise proje ürün gereksinimleri tam olarak karşılanamıyor demektir. Sınıf ise proje ürününün özellik kapsamıdır. Proje ürünün sınıfı yüksek ise içersinde birçok özellik barındırır, veya sınıfı düşükse özellikleri az sayıdadır.

Bir proje ürününün kalitesi yüksek iken sınıfı düşük veya tam tersi olabilir. Örnek olarak proje ürünün olan bütün özellikleri hatasız çalışabilir aynı anda sınıfı düşük olduğu için az sayıda özelliği olabilir. Tam tersi olarakda sınıfı yüksekken (birçok özelliği varken) bu özelliklerden çok azı hatasız çalışır buda düşük kalite demektir. Proje yöneticisi olarak proje ürün kalite, sınıf dengesini yönetmek gerekmektedir.

Hassaslık ve Kesinlik Farklı:

Hassaslık tekrarlanan ölçümlerin değerlerinin birbirleri aralarında ne kadar sapma yaptığıdır. Keskinlik ise bu değerlerin ne kadar gerçek değere yakın olduğudur. Bir ölçümün kesin olması herzaman hassas olduğu anlamında gelmez. Onun hassas olduğunu ölçmek için aynı ölçümü birçok kere aynı kesinlikte yapılmış olması gerekir.

Proje yönetimi kalite yönetiminde esas alınan temel kalite yönetimi ISO’nun yaklaşımına uyumlu olması amaçlanmıştır. Modern kalite yönetimi, proje yönetimini tamamlar ve her iki disiplinlerde de aşağıdaki öğelere önem verilir:

 1. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri gereksinimlerinin karşılanması için beklentilerin anlaşılması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve yönetilmesidir.
 2. Tetkiklerden çok önlemeye önem verilmesi: Modern kalite yönetimindeki temel husus kalitenin planlanmış, tasarlanmış ve projenin iç yapısına entegre edilmiş olmasıdır. Hataları önlemelerinin maliyeti, genellikle hataların yapılan testler yoluyla tespit edilip düzeltilmesinden daha düşüktür.
 3. Sürekli iyileştirme: Planla-Yap-Kontrol Et-Harakete Geç döngüsüdür.
 4. Yönetim sorumluluğu: Başarı için tüm proje ekibinin katılımı şarttır fakat başarı için gerekli kaynakları sağlamak yönetimin sorumluluğundadır.

Kalite maliyeti ürün yaşam dögüsü boyunca kalite ile bağlantılı işlerin toplam maliyeti anlamına gelir. Proje kararları, ürün iadelerinin, garanti taleplerinin ve ürün geri çağırma kampanyalarının sonucu olarak kalitenin operasyonel maliyetlerini etkileyebilir. Bu nedenle, projenin doğasından dolayı geçici olmasından dolayı, sponsor organizasyon, harici kalitenin maliyetini azaltmak amacıyla ürün kalite iyileştirmelerine, özelliklede kusur önleme ve değerlendirme çalışmalarına yatırım yapmayı seçebilir.

1. Kalitenin Planlanması:

Kalitenin Planlanması, proje ve ürün için kalite gereksinimlerinin veya standartların belirlenmesi ve projenin projede bunlara uyuluğunu nasıl gösterileceğinin belgelenmesi sürecidir. Kalitenin planlanması projedeki düer planlama aktiviteleri ile paralel yürütülebilinir. Örneğin kalite planlanırken ona bağlı olarakda projedeki maliyet ve zaman planlarında değişiklikler yapılabilinir.

Kalite Planlamasında gereken girdilerden bazıları şunlardır;

 • Kapsam Temel Çizgisi, İKY ve İKY Sözlüğü: Kapsam bildirimi, proje tanımını, proje teslimatlarını ve kabul kriterlerini içerir. Müşterinin kabul kriterlerini karşılayabilmesi için ürün kaysam tanımı ve kabul kriterleri göz önüne alınması gerekmektedir. İKY sayesinde proje performansını aktiviteler bazında ölçülebilir.
 • Maliyet Temel Çizgisi
 • Zaman Temel Çizgisi,
 • Risk Listesi
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları

Kalitenin Planlanmasında gereken araç ve teknikler şunlardır;

 • Fayda Maliyet Analizi: Her bir kalite aktivitesi için hazırlanan iş gerekçesinde kalite adımının maliyeti ile beklenen fayda karşılaştırılır.
 • Kalitenin Maliyeti: Kalitenin maliyeti proje ürününün hayat dögüsü içersinde, kalite planına uyulmaması karşılığında yaratabileceği bütün maliyetleri içerir. Kısacası belirlediğimiz kalite seviyesini tutmanın maliyeti, o seviyeyi tutmadığımız zaman çıkacak ürünün ilerde getireceği düzeltme maliyetidir. Ve genellikle daha sonrada gelen maliyetler baştaki kontro ettiğimiz kalite maliyetinden fazladır.
 • Kontrol Grafikleri: Proje süresince kalite seviyesini takip ve kontrol ettiğimiz grafiklerdir. Bu grafiklerde birkaç çeşit sınır vardır. Üst ve Alt İhtiyaç tanımlama limiti, proje kalitesinin bu sınırlarını geçtiği zaman projenin belirlenen ihtiyaçları ile gerçekleştirilenler arasında büyük bir fark olduğunu ve bu şekilde giderse hedeflenen ihtiyaçlarını tutulmadığını gösterir. Üst ve Alt Kontrol limitleri ise gidişatın bu limitleri geçtiği zaman kontrol edilmesi gereken kısımlar olduğu ve bir aksiyon almamız gerektiği anlamına gelir. Son olarakta Ortalama Hedef vardır. Buda proje gidişatının bu kalite hedeflerini hedeflemesi anlamıda gelir.

Capture

 • Kıyaslama: Benzer uygulamalara ve önceden yapılmış benzer projelere göre projedeki kalite seviyesinin kıyaslanması ve ölçülmesidir.
 • Deney Tasarımı: Projedeki çıktıların kalitesini belirlenen deneylere göre test edilip ölçülmesidir. Genellikle deney tasarımı çıktıların optimizasyonunda kullanılır bu sayede çıktılar farklı faktörlere göre test edilip çıkabilecek sorunlar önceden ortaya çıkartılmış olur.
 • İstatistiksel Örneklerme: Proje içersindeki çıktıların içersinde rastlantısal olarak belli çıktıların seçilerek kalite düzeylerinin ölçümlenmesidir.
 • Akış Şeması: Kalite kontrolü için akış şeması çıkartılması, proje ekibi için uyulması gereken belirli prosedürlerin takibini kolaylaştırır.

Kalite Planlanmasının çıktısı olarak, proje kalite yönetim planı gelir. Bu yönetim planında kalitenin hangi kriterlere göre belirleneceği bu kriterleri yakalamak için hangi prosedürler ve kurallar takip edileceği. Kalite çizgisinden sapıldığı zaman ne gibi aksiyonların alınacaği gibi kısacası nasıl bir kalite politikasının uygulanacağı yer alır.

Kalite Güvencesinin Sağlanması:

Kalite Güvencesinin Sağlanması, uygun kalite standartlarının sağlanması ve operasyon tanımlarının  kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrol sürecidir.

Kalite Güvencesinin Sağlanması için girdiler şu şekildedir;

 • Kalite Yönetim Planı: Kalite Kontrol Planı projede kalite güvencesinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.
 • Süreç İyileştirme Planı: Süreçlari analiz ederken onların değerini arttıracak aktiviteleri belirlemeye yönelik adımları ayrıntılı bir şekilde açıklar.
 • Çalışma Performans Bilgileri: Proje ilerlerken proje aktivitelerinden düzenli olarak performas bilgileri toplanır. Denetim sürecini etkileyebilecek performas bilgileri şunlarıdr:
  • Teknik Performans Ölçümleri
  • Proje Teslimatlarının Durumu
  • Zaman Çizelgesindeki İlerleme
  • Gerçekleşen Maliyetler
 • Kalite Kontrol Ölçümleri: Kalite Kontrol aktivitelerinin sonuçlarıdır. Projeyi yürüten organizasyonun kalite standartlarının ve süreçlerinin analiz edilmesinde değerlendirilmesinde kullanılırlar.

Kalite Güvencesinin Sağlanması için araç ve teknikler şu şekildedir;

 • Kalite Denetlimleri: Kalite denetimi, proje aktivitelerinin organizasyonun ve proje politikalarına, süreçlerine ve prosedürlerine uyup uymadığının belirlenmesine yönelik yapılandırılmış, bağımsız bir gözden geçirmedir. Denetimden sonra kusurların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalar, kalitenin maliyetinin azalmasıyla ve sponsorun ve müşterinin projenin ürününü kabulünde bir artışla sonuçlanacaktır. 
 • Süreç Analizi: Süreç analizinde, gerekli iyileştirmeleri belirleme üzere süreç iyileştirme planında belirlenen adımlar izlenir. Süreç analizinde bir problemi saptamaya buna yol açan temel değerleri ortaya çıkarmaya ve önleyici eylemler geliştirmeye yönelik özel bir teknik olan kök neden analizide dahildir.

Kalite Güvencesinin Sağlanmasının çıktıları şu şekildedir;

 • Organizasyonel Süreç varlıklarının güncellenmesi: Organizasyonun kalite standartları güncellenebilir.
 • Değişiklik Talepleri: Projeyi yürüten organizasyonun kalite prosedürlerini veya standatlarını iyileiştirmeye yönelik değişiklik talepleridir. Bu talepler oluşturulduktan sonra entegre değişiklik kontrolünden geçerekn sonuçlandırılır. Değişiklik talepleri kusurları önleyici veya düzeltici eylemlerin başlatılması içinde kullanılabilinir.
 • Proje Yönetim Planının Güncellenmesi: Proje Yönetim planında güncellenebilecek parçalar. Zaman, Maliyet ve KaliteYönetim planlarıdır.

Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi:

Kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi, performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek üzerei kalite aktivitelerinin yürütülmesinin nouçlarını izleme ve kaydetme sürecidir. Kalite kontrolü proje boyunca yürütülür. Kalite standartları proje süreçlerini ve ürün hedeflerini içerir. Proje sonuçları, teslimatların yanı sıra maliyet ve zaman çizelgesi performansı gibi proje yönetim sonuçlarını kapsar.

Kalite Kontrol Gerçekleştirilmesinin girdileri şu şekildedir;

 • Proje Yönetim Planı
 • Kalite Ölçütleri
 • Kalite Kontrol Listeleri
 • Çalışma Performans Ölçümleri: Gerçekleşen ilerlemeyi planlanan ilerlemeyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye yönelik proje aktivite ölçütlerinin üretilmesinde kullanılır. Bu ölçütlerin bazıları şunlardır;
  • Planlanan ve Gerçekleşen teknik performansı karşılaştırması
  • Planlanan ve Gerçekleşen zaman çizelgesi performansı karşılaştırılması
  • Planlanan ve gerçekleşen maliyet performansı karşılaştırılması
 • Onaylanmış Değişiklik Talepleri: Hangi değişikliklerin onaylanıp hangi değişiklik taleplerinin onaylanmadığının gösterilmesi.

Kalite Kontrol Gerçekleştirilmesindeki araç ve teknikler şu şekildedir;

 • Neden-Sonuç Diagramları: Farklı faktörler veya potansiyel problemler veya etkiler arasında nasıl bir bağlantı kurulabileceğini gösterir. Şemalardaki çizgilerden biri boyunca sürekli oaraka neden nasıl soruları sorularak olası kök neden ortaya çıkartılabilinir.

Capture

 • Kontrol Grafikleri: Bu süreçte, proje süreçlerinin ve ürünlerinin kalite durumunu göstermek için uygun veriler toplanır ve analiz edilir. Kontrol grafikleri bir sürecin zaman içersinde nasıl bir davranış gösterdiğini ve bir sürecin ne zaman kontrolden çıkma durumunda yol açabilecek nedenleri ortaya koyar. Bu grafiklerde görsel olarak süreç farklılıklarının kabul edilebilir sınırlar içersinde olup olmadığı sorusuna cevap verilir.
 • Akış Şeması: Kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi sürecinde bir başarısız süreç adımını veya adımlarını belirlemek ve potansiyel süreç iyileştirme fırsatlarını saptamak için kullanılır.
 • Histogram: Histogram, belli bir değişken durumun hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren dikey bir çubuk grafiğidir. Herbir sütun bir problemi temsil eder. Her sütunun yüksekliği problemin sıklığını temsil eder

Capture

 • Pareto Grafiği: Pareto şeması olarak adlandırılan Pareto grefiği, oluş sıklığına göre düzenlenmiş özel bir histogram türüdür. Pareto grafiği, belirlenmiş bir nedenden dolayı türe yada kategoriye kaç kusurun gerçekleşmiş olduğunu gösterir. Grafikte düzeltici eyleme odaklanma amacıyla derece sıralaması yapılır. Proje ekibi ilk olarak en çok kusura yol açan nedenleri ele almalıdır. Pareto şemaları kavramsal olarak Pareto Kuralıyla bağlıdır. Bu kurala göre genellikle çıkan problemlerin yüzde 80’i bu problemlerin nedenlerinin yüzde 20’inden kaynaklanır.

Capture

 • Tetkik: Tetkik, bir çalışmanın ürününün belirlenen standartlara uygunluğunu belirlemek üzere incelenmesidir. Bir tetkikin sonuçları genellikle ölçümleri içerir ve her düzeyde yürütülebilir. Tetkik yerine bazen gözden geçirme, meslektaş incelemesi, denetim ve adım adım doğrulama terimleri kullanılır.
 • Onaylanmış Değişiklik Taleplerinin Gözden Geçirilmesi: Onaylanmış tüm değişiklik talepleri gözden geçirilerek değişikliklerin onaylandığı şekilde uygulandığı doğrulanmalıdır.

Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesinin çıktıları şu şekildedir;

 • Kalite Kontrol Ölçümleri: Kalite kontrol ölçümleri, kalite kontrolü aktivitelerinin kalite planlama sırasında belirlenen formatta belgelenmiş sonuçlarıdır.
 • Onaylanan Değişiklikler: Değiştirilen veya kusuru giderilen bütün kalemler tetkikten geçirilir ve karar bildiriminde bulunmadan önce ya kabul edilir yada reddedilir.
 • Onaylanan Teslimatlar: Kalite kontrolünün hedefi teslimatların doğruluğunun belirlenmesidir. Onaylanan teslimatlar, resmi kabul için kapsamın doğrulanmasının bir girdisidir.
 • Organizasyonel Süreç Varlıklarının Güncellenmesi:
  • Alınan Derslerle ilgili dökümantasyon
  • Tamamlanan kontrol listeleri
 • Proje Yönetim Planının Güncellenmesi:
  • Kalite Yönetim Planı
  • Süreç iyileştirme planı
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s